Kód pojišťovny

Vývoj dítěte

Ilustrační obrázek

Zázrak lidského života je zřejmý každému již při samotném porodu. Informace o síle genetické informace, která způsobí, že z jedné oplozené buňky vznikne lidský jedinec máme jen velmi malé. Přesné přímé mechanizmy a příčiny růstu a vývoje organizmu z jedné oplozené buňky neznáme. Víme jen, že celý vývoj dítěte je určen již v momentě oplodnění a dítě tak zdědí fyzické a psychické vlastnosti obou předků.

Za co mohou geny?

Při oplodnění ženského vajíčka začíná nový lidský život. Formou chromozomů a genů jsou potomkům předávány soubory informací. Genetici poukazují na to, že již několik hodin po oplodnění začíná tvorba chromozomů dítěte, a to spolu s jeho individuálními specifickými znaky a všemi jedinečnými vlastnostmi. Molekula DNA je tvořena ze dvou vláken, která jsou tvořena opakujícími se páry chemických částic, které jsou mezi sebou spojené tak, aby vytvářely mostíky podobné příčkám na žebříku. Spirálovitě stočená dvouvláknová molekula DNA má následně po namotání na pomocné bílkoviny tvar písmene X. Každá tělesná buňka dítěte  má 46 chromozomů, 23 od otcovské a 23 od mateřské pohlavní buňky. Před každým dělením buňky rostoucího dítěte  se chromozomy zdvojnásobí, aby každá nová buňka obsahovala kompletní a identickou informaci. I když genetika s vysokou pravděpodobností předpokládá, jak bude dítě velké a které vlastnosti se u dítěte projeví, významnou úlohu sehrávají faktory prostředí,  které dítě obklopuje.

Embryonální a fetální období

Velké nebezpečí pro vývoj dítěte vzniká v období, kdy dochází k vytváření orgánů. Jedná se o embryonální období, které trvá zhruba do 10. Týdne gravidity. Již před koncem 3. měsíce gravidity je lidský plod kompletní se všemi orgány. Po 3. měsíci gravidity hovoříme o fetálním období. V tomto období se orgány sice stále vyvíjejí, ale jedná se především o jejich růst. Ve 28. týdnu gravidity pokročí vývoj do té míry, že dítě je prakticky schopno života. Předčasně narozené děti potřebují zvláštní lékařskou péči. S ohledem na zdraví budoucího dítěte je nutné, aby po dobu trvání těhotenství nastávající maminka dbala na své zdraví a chodila na preventivní prohlídky.

Vývoj řeči a schopnost myšlení

Vývoj řeči hraje zcela zásadní roli v duševním vývinu dítěte. Zkušenosti s hluchoněmými nám pomáhají pochopit, že nejprve myslíme, potom mluvíme. Hluchoněmost ztěžuje chápání abstraktních pojmů. Výchova dítěte k řeči v prvních letech života musí mít vliv nejen na proces řeči, ale také na vývoj celé lidské osobnosti. Vývoj řeči má rozhodující vliv na pozdější intelektuální a psychický vývin.

Tělesný handicap

Vlivem těžkého porodu může dojít k poškození dítěte, v důsledku nedostatku kyslíku. Nejčastěji může dojít k poškození mozkových center, které jsou zodpovědné za koordinaci pohybu. Zkušenosti rehabilitační péče poukazují na nutnost včasné zahájení rehabilitace. S rehabilitací se doporučuje začít mezi 3. a 11. měsícem po narození.  Do 11.měsíce je velká naděje nacvičit normální pohybové mechanismy. Po této době je to již těžší, když i později má tato terapie svůj velký význam.

Sociálně postižené děti

V prvních týdnech a letech života je péče o dítě nesmírně náročná. V případě, že je péče o dítě nedostatečná nebo zaostává, dochází k sociálnímu poškozování dětí. Odborníci poukazují na to, že děti, které prožily první dva roky života v ústavu nebo žily v neurovnaných sociálních vztazích, mohou mít problémy v pozdějším životě. Musíme si uvědomit, že kojenec nebo batole potřebuje pro svůj životně důležitý sociální vývoj pozornost a péči jedné mateřské osoby. Nejlépe matky, ale pokud to tak není, tak i jiné jedné osoby.

Vývojová diagnostika

Na základě preventivních vyšetření lékař určuje, zda se dítě vyvíjí normálně nebo nikoli. Tato orientace ve vývoji může však být pouze předběžnou diagnózou, protože je nutno posoudit celkový vývoj dítěte. Jestliže o své dítě pečujeme a věnujeme se mu, podporujeme tím jeho optimální zdravý vývoj. V raném dětství znamená každé střídání péče zhoršování nejen sociálního vývinu, ale také řeči, hry a chování. To však platí především tehdy, jestliže se spolu se střídáním osoby střídá také prostředí. Kojenec nebo batole reaguje zpravidla ihned poruchami chování, nebo zaostáváním.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.