Kód pojišťovny

Křehké kosti

Ilustrační obrázek

Křehkost kostí způsobena osteoporózou se daleko častěji vyskytuje u ženské populace. Jedná se o narušení kostního metabolismu, v jehož důsledku dochází k narušení vnitřní struktury kostí, které se stávají křehčími a slabšími než normálně. S tím také souvisí daleko větší pravděpodobnost vzniku zlomenin již při malých nárazech. V některých vážných případech nedokážou kosti unést hmotnost vlastního těla.

Jaké jsou příznaky osteoporózy?

Osteoporóza se zpočátku nemusí projevit žádnými varovnými příznaky nebo projevy. Prvním varovným signálem může být až zlomenina nebo deformace kosti, zmenšená výška postavy nebo zakřivení zad v důsledku zlomenin obratlů. Po 30. roce života dochází postupně k zmenšení kostní masy. U žen dochází k urychlené fázi ztráty kostní hmoty vlivem snížení hladiny estrogenů, k němuž dochází  ještě několik let před menopauzou trvá zhruba dalších pět let.

Rizikové faktory osteoporózy

Mezi rizikové faktory, které ovlivňují vznik osteoporózy patří:

  • pohlaví a věk
  • genetické dispozice,
  • nemoci a léky, které vedou ke snížení kostní hmoty,
  • dlouhodobá hypokineze (nedostel pohybu),
  • nízký příjem kalcia,
  • nadměrná konzumace alkoholu a tabákových výrobků,
  • nadměrné pití limonád a kávy,
  • deficit vitaminu D.

Léčba

Pro léčení osteoporózy existuje v současné době velké množství vhodných léků. Současně s léky je však nezbytné dodržovat preventivní opatření jakými jsou cvičení, zdravá výživa, omezení a vyloučení návykových látek. Je mylné se domnívat, že osteoporóza je normálním důsledkem stárnutí a odvápnění kostí nelze zastavit.

Charakteristika zlomenin

Při menopauze nebo zastavení funkce vaječníků dochází k ukončení produkce estrogenů, tj. hormonů, které mimo jiné působí rozhodujícím způsobem na formování a udržování kostní hmoty. Menopauza a osteoporóza nejsou však jedinými faktory, které vystavují osobu vyššího věku riziku, které vede k vážnému poškození kostí. Mimo přílišné křehkosti kostí, která vede ke vzniku spontánních zlomenin, aniž by byly postižené osoby vystaveny nárazům nebo pádům, existují ještě další různé vlivy, jejichž důsledkem mohou být vážné úrazy.

Co je to vlastně zlomenina?

Zlomenina je přerušení povrchu určité kosti a vzniká v důsledku nárazy nebo síly, jejíž intenzita překračuje vlastní elastičnost kosti. U zdravých jedinců je vždy způsobena nějakým traumatem, ale dochází k výskytu i tzv. patologických zlomenin, které se vyskytují u nemocných osob, aniž by došlo k nepřiměřenému působení síly při úrazu. Může se jednat např. o výskyt některých organických onemocnění.

Jaké jsou příznaky zlomenin?

I když existují různé typy zlomenin, vždy záleží na předchozím stavu postižené osoby. Mezi všeobecné příznaky patří bolest v místě zlomeniny, funkční neschopnost vykonat aktivity, při kterých se kost běžně zapojuje a hematomy. Mezi další příznaky patří horečka a protržení kůže kostí, která v případě otevřených zlomenin pronikne ven.

Výskyt komplikací zlomenin

Spojením více faktorů u starších osob se znásobuje možnost častějších zlomenin než v jiném období lidského života. Osteoporóza s neustálým oslabováním struktury kostí a zvýšená tendence k pádům v důsledku poruchy rovnováhy, patří k příčinám vyššího rizika zlomenin. Komplikace zlomenin se může vyskytnout buď okamžitě  nebo později. V některých případech se může objevit vážné krvácení ohrožující život nemocného. V případě otevřené zlomeniny hrozí infekce a z důvodu dlouhodobé nehybnosti jsou nemocní ohroženi zápalem plic nebo trombózou. I přes adekvátní léčbu mohou být ohroženi kuřáci a nemocní s poruchou krevního oběhu sníženým přísunem minerálů do místa zlomeniny.

Traumatický šok

Traumatická šok se projevuje bolestí a krvácením v oblasti zlomeniny. Musíme vzít v úvahu, že zlomeniny krčku stehenní kosti nebo pánve mohou vést k lokálnímu krvácení, při kterém může postižený ztratit 1-2 litry krve. V důsledku toho může vzniknout akutní anémie a šok, a to především u starších osob.

Komplikace v důsledku vlastní zlomeniny

Může se jednat o opožděné nebo nedokonalé zhojení. Vážnou komplikací je pomalé nebo neúplné zhojení, zahojení kostí ve špatné pozici nebo zkrácení končetiny. Dále se může jednat a ztuhlost kloubu, což je častá komplikace, která vzniká v důsledku dlouhodobé nehybnosti kloubu. Zánět kostí a kostní dřeně vzniká v důsledku infekce kosti. Poškození krevních cév mohou vést k arteriální trombózám, zúžení cév s následným krvácením.

Nejčastější typy zlomenin u starších osob

Velké množství trámčité tkáně mají kosti páteře a po menopauze jsou nejvíce vystaveny vzniku nebezpečí zlomenin. Mezi nejčastější zlomeniny osob staršího věku patří zlomeniny zápěstí a kyčle. Naštěstí se zlomeniny zápěstí hojí rychle a úspěšně. Zlomeniny kyčle bývají nebezpečné především pro ženy nad 60 let, protože ty jsou víc ohroženy zápalem plic nebo vznikem krevních sraženin.

Zlomeniny kyčelního kloubu

Zlomeniny kyčelního kloubu jsou charakteristické intenzivní bolestí a na zraněné končetině je často viditelně nápadné vytočení špičky nohy směrem ven a končetina vypadá kratší než zdravá noha. V některých případech je zlomenina zpočátku neúplná a postižená se nemůže pohnout. Zlomeniny kyčle se většinou přihodí při zcela běžných pádech a vznikají často v důsledku osteoporózy. V závislosti na intenzitě nárazu může dojít ke ztrátě vědomí, které bývá většinou přechodné. Dochází k nim v místech, která nesou trojnásobnou váhu těla. Ve většině případů je pro brzké vyléčení nutný operativní zákrok.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.