Kód pojišťovny

Rhesus faktor

Ilustrační obrázek

Jsou známy dva hlavní systémy krevních skupin, jeden je systém ABO, druhý je Rhesus faktor (zkráceně Rh faktor). Za určitých okolností může neshoda Rh faktoru u matky a dítěte vyvolat poruchu, která vede k rozpadu červených krvinek v krevním oběhu plodu nebo novorozence. V případě, že se takový stav neléčí, může skočit naprosto fatálně.

Systém Rh faktoru

Systém Rh faktoru je založen na přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých molekul nebo znaků v krvi. Nejdůležitější z nich se nazývá „D“, je – li přítomen, a „d“, jestliže chybí. Všichni máme svůj Rh faktor určený párem genů, jeden z nich pochází od matky, druhý od otce. V důsledku toho můžeme mít buď geny DD (pokud jsou oba rodiče Rh pozitivní), Dd (jeden z partnerů je pozitivní, druhý negativní)nebo dd (oba rodiče jsou negativní). Gen D je dominantní nad genem d, který je recesivní (uplatní se i v přítomnosti genu d a jedinec bude Rh pozitivní). K tomu, aby byl Rh negativní, by potřeboval mít oba geny d. Platí tedy, že Rh faktor negativní mají pouze ti lidé, kteří mají geny dd.

Nekompaktibilita

V případě, že se z nějakého důvodu dostane krev Rh pozitivní do krevního oběhu Rh negativní osoby, mohou nastat zdravotní potíže. Organismus reaguje na krev jako na cizorodou tkáň a začne proti červenám krvinkám Rh pozitivního člověka vytvářet protilátky, které je ničí. Pokud se to stane poprvé, skončí příhoda pouze u vytvoření protilátek a Rh negativní jedinec takzvaně „senzibilizoval“ proti Rh pozitivní krvi.

Přenos kyslíku

Jakmile dojde k setkání senzibilizované krve s Rh pozitivní krví například o několik desítek let později, imunitní systém vyplaví protilátky ani D ihned. Ty začnou napadat červené krvinky Rh pozitivní krve, ničit je a znemožní jim tak přenášet v krevním oběhu kyslík.

Těhotenství

Pravděpodobnost nekompaktibility (neshody) v Rh faktoru vzrůstá tehdy, když je vajíčko Rh negativní ženy oplodněno spermií Rh pozitivního muže. Pokud má

tento muž genotyp dd a dítě zdědí jeho gen d a je tedy Rh negativní, neplynou z toho žádné problémy. V případě, že je plod Rh pozitivní, to znamená, že od otce zdědil gen D, což je díky mnohem vyššímu výskytu tohoto genu v populaci v podstatě pravděpodobnější, pak dojde dříve nebo později ke zdravotním potížím.

Nitroděložní život

V průběhu nitroděložního života Rh pozitivního plodu v těle Rh negativní matky občas přece jen některé krevní buňky plodu z jeho krevního oběhu proniknou přes placentu do krve matky. Může se tak stát během zažehnaného potratu, ale nejpravděpodobnější je to v průběhu porodu. Důsledkem toho setkání je to, že se krev ženy senzibiluje proti Rh pozitivním krvinkám. Prvnímu plodu to nepřináší žádné nebezpečí, ale ohroženy jsou následující děti.

Zánik nebo poškození plodu

Protilátky, které se při senzibilizaci vytvořily, jsou dostatečně malé na to, aby mohly proniknout placentou do krevního oběhu Rh pozitivního plodu, kde ničí jeho červené krvinky. Pokud se tento stav neléčí, znamená zánik plodu nebo jeho těžké poškození. K nitroděložnímu poškození plodu dochází pouze v nejtěžších případech. Zpravidla vede stav k těžké anémii a k srdečnímu selhání. Tento stav je popisován jako hydrops plodu. Někdy se dítě narodí živé, ale s poškozeným srdcem nebo těžkou žloutenkou. Takové případy se však objevují pouze vzácně.

Prevence poškození z Rh nekompatibility

Prevence spočívá v podávání připravených anti–D protilátek gravidní ženě. Tyto protilátky zničí Rh pozitivní krevní buňky, které pronikly do krevního oběhu matky, dříve, než je stačí imunitní systém zaregistrovat a zahájit senzibilizaci. Z tohoto důvodu se podává anti–D protilátky všem Rh negativním ženám, které porodí Rh pozitivní dítě, a to nejpozději několik hodin po porodu. Cílem je zničit všechny krvinky plodu, které se během porodu mohly dostat do matčina těla, a zabránit tak senzibilizaci, která by mohla ohrozit příští těhotenství. Protilátky je také nutné podat každé Rh negativní ženě, která je ohrožena potratem nebo se podrobila přerušení těhotenství.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.