Kód pojišťovny

Vzácná tekutina

Ilustrační obrázek

Tělem dospělého jedince protéká zhruba pět litrů krve. Její základní funkcí je transport různých látek v lidském těle. Do tělních tkání jsou dopravovány živiny a kyslík. Další funkcí krve je odvod metabolických zplodin. V krvi se nacházejí bílé krvinky, které vyhledávají a zneškodňují cizí tělesa a původce nemocí a vytvářejí důležité protilátky,které se přichycují na určité povrchové struktury cizích těles a dochází k jejich shlukování (aglutinaci). Následné shlukování ničí cizí mikroorganismy a zvláštní imunitní buňky je pak zlikvidují.

Vznik krevních skupin

Krevní skupiny se u lidí vyvinuly důsledkem náhlých změn dědičné hmoty (mutací), které mohou ovlivnit schopnost přežití živočichů. Mnohé mutace hrály při rozvoji života na Zemi velmi důležitou roli. Člověk je výsledkem nesčíslného množství mutací a skutečnost, že lidstvo stále ještě existuje, vypovídá o tom, že bylo v nejrůznějších dobách vždy dostatečně přizpůsobivé, aby mohlo přežít a dále se množit. Každý člověk v sobě má jednu ze čtyř krevních skupin – O, A, B, AB. Krevní skupiny se od sebe navzájem liší povrchovou strukturou červených krevních tělísek.

Krevní skupina O – lovec

Mezi zvláštnosti krevní skupiny O patří, že nevytváří antigeny. V případě nouze ji lze použít vzhledem k univerzálnosti všem ostatním skupinám. Živočišné bílkoviny byly k dispozici v adekvátním množství, a tak se vytvořily hlavní znaky trávicího systému jedinců se skupinou O. Zhruba před lety se lidstvo začalo rozšiřovat také na další kontinenty a zde se setkalo se zcela jinými životními podmínkami, kterým se muselo přizpůsobit.

Krevní skupina A – zemědělec

Tato krevní skupina se vyvíjela v zemědělském společenství. Je charakteristická pro usedlý a domácký způsob života. Krevní skupina A se objevila asi před 25000 až 15000 lety v oblasti Středního východu a Asie. Lidé se naučili pěstovat obilí a chovat dobytek. Změna dosavadního sytlu života , od kočovných lovců k usedlejším zemědělcům a také změnya obživy působily na trávicí soustavu a obranný systém. Tyto změny vedly ke vzniku krevní skupiny A. mezi lidmi skupiny A najdeme mmnoho vegetariánů

Krevní skupina B – lidé střídmí

Migrace dovedla lidi z Afriky do Evropy, Asie a Ameriky. Vznikla asi před 10000 až 15000 tisíci lety mezi Himalájemi a Indií. Životní podmínky v oblasti mezi Himalájemi a Indií kladly vzhledem k drsným klimatickým podmínkám obrovské nároky na organismus a lidé se stravovali jednostranně. Podstatnou součástí výživy s krevní skupinou B se staly mléčné produkty (kefír, ovčí sýr). Lidé s krevní skupinou B mají tendenci přibírat na váze.

Krevní skupina AB – hybrid

Jedná se o vývojově nejmladší krevní skupinu, protož existuje asi 1000 až 1200 let a patří k těm vzácnějším. Krevní skupinu AB má zhruba pět procent obyvatel naší planety. Vznikla v době, když se někdejší obyvatelé východní a střední Evropy s krevní skupinou A promísili s mongolskými dobyvateli z Asie s krevní skupinou B. Lidé s krevní skupinou AB jsou velmi dobře chráněni proti autoimunitním onemocněním (např. alergie, artritidy).

Výživa a krevní skupiny

Již dlouho je znám v medicíně názor, že všichni pacienti nereagují stejně pozitivně na tzv. zdravé potraviny. Americký lékař Dr. James D´Adamo došel v 50. letech poprvé k názoru, že musí existovat nějaká souvislost mezi výživou a krevními skupinami. Při svých lékařských ošetřeních si všiml, že pacienti reagují na typickou nemocniční stravu zcela rozdílně. Svou teorii o souvislosti mezi krevní skupinou a stravou začal intenzivně zkoumat a v roce 1980 vydal na toto téma svou první publikaci.

Tolerance potravin

Výživa podle krevních skupin je přizpůsobena potřebám jedince a je pestrá. Její předností je, že nezatěžuje nevhodnými potravinami trávicí systém. Současně se specializací na určité potraviny došlo také ke změně imunitního systému. Z tohoto důvodu mohou určité potraviny zčásti vyvolávat prudké imunitní reakce, které nás oslabují náš organismus. Lidé si museli v průběhu svého vývoje přivykat na stále jiné potravinové základy. To vedlo k postupné změně zažívacího systému. Tak lze pravděpodobně vysvětlit, že určitý krevní typ reaguje na určitou potravinu výborně, ale jiný krevní typ na ni reaguji jen velmi těžce.

Krevní skupina úbytek hmotnosti

Dieta podle krevních skupin je forma výživy, která je vyvážená, pestrá a je sladěna s individuálními potřebami jedince. Tento způsob stravování bere v úvahu, že náš organismus zpracovává stravu různými způsoby. Strava je cíleně zaměřena na látkovou výměnu, stimuluje zažívání, povzbuď játra, žlučník, ledviny a slinivku břišní.

Látková výměna

Látková výměna je zaměřena na šetření energií a ukládání „zásob“, která pak následně posuzujeme jako nadváhu. Jestliže nadváhy trvá delší dobu, tělo si na ni zvykne a v průběhu nějaké diety i po ní na ni nahlíží jako na něco normálního. Jestliže zredukujeme příjem kalorií, tělo se začne snažit lepším zhodnocením potravy dosáhnout původní hmotnost. Jestliže chceme efektivně zhubnout, musíme svoji látkovou výměnu cíleně přivést do větších obrátek, aby došlo ke smysluplnému zhodnocení živin. Je důležité, aby organismus dostal důležité vitaminy a stopové prvky.

Váhové problémy u krevní skupiny 0

Příčinou váhových potíží u krevní skupiny 0 je lepek. Lepková bílkovina se nachází v obilí (např. v pšenici a v žitu). Vlivem působení lepku dochází k narušení látkové výměny inzulínu a živiny nejsou optimálně zpracovány a nedochází k jejich optimálnímu zpracovávání. Jestliže se jedinci s krevní skupinou 0 budou vyhýbat těmto druhům obilí, dostaví se úbytek tělesné hmotnosti. Také některé druhy fazolí a luštěnin negativně ovlivňují tělesnou hmotnost. Typ 0 potřebuje mírně kyselé prostředí ve svalech, aby se kalorie mohly optimálně spalovat.

Váhové problémy u krevní skupiny A

Lidé krevní skupiny A, by v případě redukce hmotnosti neměli jíst maso, protože živočišné bílkoviny u nich brzdí látkovou výměnu. U krevní skupiny A odebírá tělu maso energii a jedinec se stává lenivější a potřebuje vydat více energie, aby zpracovalo živočišné bílkoviny. Trávicí systém krevní skupiny A přitom neprodukuje potřebné množství žaludečních šťáv, které musí tuto těžko stravitelnou stravu chemicky rozložit. V důsledku zpomalené látkové výměny může dojít k tvorbě otoků a ukládání vody ve tkáních. Lidé s krevní skupinou A by se také měli vyvarovat mléka, protože narušuje látkovou výměnu inzulinu a zabraňuje optimální přeměně živin. Obecně prospívají obilné výrobky v malých dávkách. Pro jedince s krevní skupinou A je pro jejich výkonnost důležitá zásaditá svalová tkáň.

Váhové problémy u krevní skupiny B

Lidé s krevní skupinou B by se měli vyhýbat pohance, sezamovým semínkům, čočce, kukuřici a burským oříškům. Tyto potraviny mohou negativně ovlivnit hladinu cukru v krvi. Příčinou váhových potíží může být také ještě lepek. Pokud se vyskytuje v obilí )např.pšenice a žito), narušuje v těle látkovou výměnu inzulinu a brání optimálnímu zužitkování živin. Snášenlivost mléka je u skupiny B dobrá.

Váhové problémy u krevní skupiny AB

Krevní skupina AB snáší dobře maso, lae stejně jako typ A má nízkou koncentraci kyselin v žaludku, což vede k delšímu trávení a vzniku tukových polštářů. Co se týká pohanky, kukuřice a sezamových semen, platí totéž, co u typu B.

Správná volba sportu

V průběhu lidského vývoje se měnily nejen krevní skupiny, ale také chování člověka, pohyb a imunitní systém. Pohybové aktivity zemědělce byly zcela jiné než běžce. V současné době se celkově snížil objem pohybu a jen zcela výjimečně se podobá našim předkům. Stejně jako ve výživě , i při volbě sportu existují faktory, které jsou určovány krevními skupinami. V případě skupiny 0 máme v sobě geny lovců a sběračů. Pro tento typ krevní skupiny se hodí vytrvalostní sporty (aerobic, jogging). Krevní skupina A se hodí především na vytrvalostní sporty. Krevní skupina B se hodí také pro vytrvalostní sporty. KrevníLidé s krevní skupinou AB by měli upřednostňovat tai chi, jógu nebo turistiku.

Spojte zdraví a krásu

Tělesný pohyb byl pro naše předky zcela přirozený a lidé měli tělo svalnaté a dobře rostlé. Moderní člověk se do pohybu musí nutit, ale na druhou stranu si může vybrat z celé škály pohybových aktivit, které nás mohou příjemně naladit.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.