Kód pojišťovny

Hysterektomie

Ilustrační obrázek

Hysterektomie je chirurgické odstranění dělohy. K tomuto zákroku se přistupuje z několika důvodů. Obvyklým důvodem je fibroidní nádor, benigní bujení v děloze, které může způsobovat problémy. K dalším důvodům této operace patří endometrióza. Mezi potíže vedoucí k hysterektomii patří potíže močových cest nebo neschopnost udržet moč, neobvykle dlouhá a těžká menstruace, neobvyklé otoky v oblasti dutiny břišní, neplodnost (způsobená fibroidy nebo endometriózou) a nesnášenlivost vůči chemické léčbě.

Způsoby hysterektomie

Hysterektomie se provádí třemi různými způsoby:

  • Totální hysterektomie – při tomto zákroku je s dělohou odstraněn také děložní krček
  • Částečná hysterektomie – při ní je odstraněna děloha, ale děložní krček a další součásti reprodukční soustavy zůstávají nedotčeny
  • Pánevní hysterektomie – při tomto nejrozsáhlejším zákroku dochází k odnětí vaječníků, vejcovodů a dělohy.

Co může následovat po hysterektomii?

U některých žen se v důsledku hysterektomie projevují různé problémy. V případě, že jsou odstraněny vaječníky spolu s dělohou dochází k prudkému nástupu menopauzy, způsobenému absencí estrogenu. Tento hormonální nedostatek může vést k výrazně zvýšenému riziku ztráty kostní hmoty, která často předznamenává  osteoporózu a k nebezpečí srdečního onemocnění a depresi, problémů s močovými cestami, kloubních bolestí, bolestí hlavy, závratí, nespavosti a únavy.  Také u žen, u kterých byly vaječníky ponechány dochází k výraznému snížení tvorby estrogenu a  k rychlejšímu nástupu menopauzy. U více než poloviny žen po částečné hysterektomii s ponechanými vaječníky dochází k časnějšímu nástupu menopauzy.

Snížení zájmu o sex

Mezi další problémy po hysterektomii patří snížení zájmu o sex.

Odstranění vaječníků může mít za následek ztrátu sexuality, protože vaječníky vylučují asi poloviční množství androgenů, hormonů řídících sexuální žádostivost jak u mužů, tak u žen. Snížení sexuální apetence však může nastat bez ohledu na to, zda byly vaječníky odstraněny, nebo nikoliv.

Myomy

Příčinou k hysterektomii mohou být také myomy, které postihují asi 25% žen. Jedná se o nezhoubné nádory těla dělohy složené ze svalové a vazivové tkáně. Jedná se o nezhoubné nádory těla dělohy složené ze svalové a vazivové tkáně. Velikost myomů se různí, může být od velikosti hrášku až po míč. Subserózní myomy rostou na zevním okraji děložní stěny a vyklenují se do břišní dutiny.

V případě větší velikosti myomů může dojít k jejich tlaku na močový měchýř nebo způsobovat bolest. Submurózní myomu rostou směrem do děložní dutiny, pod sliznicí, a vyvolávají těžká, vysilující krvácení. Při opakovaných velkých krevních ztrátách se může jako další komplikace vyvinout anemie. Třetím typem jsou intramurální myomy rostoucí uvnitř děložní stěny. Zůstávají často nerozpoznány, dokud se nezvětší natolik, že způsobí zvětšení dolní části břicha.

Endometrioza

Při endometrióze se buňky této sliznice rozšíří mimo děložní dutinu, většinou do pánve, může se však vyskytovat i ve vejcovodech a v vaječnících, nebo dokonce na močovém měchýři či střevě. I tato sliznice podléhá stejným změnám jako sliznice v děloze. Adenomykóza představuje zvláštní druh endometriózy, kdy se z neznámé příčiny část sliznice zanoří do hloubky děložní svaloviny a způsobuje během menstruace bolestivé napětí a silné krvácení.

Operační výkon

Při operativním zákroku lze použít dva druhy řezů. Svislý řez probíhá od stydké kosti směrem k pupku a používá se v případě velkého zvětšení dělohy při myomech nebo když jsou  na vaječnících velké cysty. Vodorovný řez je veden ve stydké krajině pod hranicí ochlupení a na obou stranách končí u kyčelní kosti.

Dělohu za normálních okolností udržují na jejím místě vazy a svaly pánevního dna, které se na ni připojují v oblasti mezi hrdlem a tělem. Tyto vazy mohou po opakovaných porodech nebo vlivem stárnutí ztratit svou pevnost a potom má děloha tendenci klesat směrem dolů do pochvy.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.