Kód pojišťovny

Alzheimer hrozba dnešní doby?

Ilustrační obrázek

Alzheimerova choroba patří mezi nejobávanější choroby současnosti hned po onkologických onemocněních, mozkové příhodě a srdečních onemocněních. Onemocnění má rovněž ekonomické dopady na příbuzné pacientů. Zkušenost s tímto onemocněním má zhruba pětina Čechů, z toho polovina přímo u svých blízkých. S ohledem na péči nemocného musela třetina ošetřujících odejít z práce a 15% si muselo snížit pracovní úvazek. Alzheimerovu chorobu řadíme mezi skupinu vážných onemocnění a za potvrzení její diagnózy se skrývá mnoho smutku a starostí.

Pozor zloděj

Zloděje, který krade paměť se bojíme natolik, že za příznaky choroby považujeme dokonce i běžné zapomínání. Špatné vybavování jmen nebo méně frekventovaných slov, horší učení se novým poznatkům a dovednostem je ve vyšším věku normální. Také v případě, že se postiženému nebo jeho okolí jeví za hranicí normy, nemusí se hned jednat o Alzheimerovu chorobu. Diagnóza může znít – mírná kognitivní porucha , která znamená lehké zhoršení paměti nebo jiných mozkových poznávacích funkcí. Lze ji objektivně zjistit pomocí podrobných funkcí. Jedinec zůstává nadále soběstačný, i když může mít určité potíže při některých aktivitách, vypomáhá si různými pomůckami  (poznámky, lístečky, seznamy atd.).

Mírná kognitivní porucha

Laici se domnívají, že od zapomínání mobilu, jmen nejbližších a nezamknutých dveří vede přímá cesta k demenci. Mírná kognitivní porucha, kterou trpí takřka 20% populace nad 65 let, má však v mnoha případech přechodný charakter umožňující plné uzdravení. Na druhé straně může být prvním projevem počínající Alzheimerovy choroby. Z těchto důvodů je nutné vyhledat včas lékaře, který na podkladě základního vyšetření tělesných funkcí (laboratorní vyšetření, EKG, RTG apod.) a psychického stavu může stanovit diagnózu a zahájit léčbu.

Závislost na druhých

Lidé trpící demencí mají narušenou řadu mozkových poznávacích funkcí včetně paměti a myšlení v takové míře, která omezuje jejich samostatnost

A soběstačnost. Postižení potřebují pomoc druhé osoby nejprve při řešení složitějších úkonů, například organizačních a finančních a později se jejich nesamostatnost zvyšuje. Následně je nutná asistence při přípravě jídla nebo oblečení, v pokročilých stádiích při hygieně apod. Mezi nejčastější příčinu demence patří Alzheimerova choroba a následně se hovoří o Alzheimerově demenci.

Charakteristika Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je trvalé onemocnění mozku, které vede k celé řadě změn, v jejichž důsledku odumírají mozkové buňky a zhoršuje se fungování mozku. Mezi 65. A 70. Rokem života jsou postižena 2 až š3 % populace. Každých 5 let se toto číslo zdvojnásobuje. Ve věku nad 85 let trpí tímto onemocněním takřka polovina osob. V Česku žije nyní asi 130 tisíc pacientů s touto diagnózou a každoročně jejich počet narůstá.

Co může vést ke zhoršení paměti?

  •         Tělesné onemocnění (např. chudokrevnost, chronické choroby srdce nebo plic)
  •         Psychická porucha (např. deprese)
  •         Úzkostná porucha (např. chronický stres)
  •         Nadužívání psychotropních a návykových látek
  •         Nedostatek vitaminů a minerálů v organismu
  •         Otřesy a úrazy hlavy

Mozek musíme trénovat

Nejen naše svaly potřebují trénink, ale také mozek potřebuje „cvičit“, protože funguje stejně jako sval, čím více jej používáme, tím je na tom lépe. Jestliže začneme svou hlavu častěji nutit do práce, např. s pomocí trénování paměti, pak se naše paměťová schopnost zlepšuje nebo zůstane zachována, což je právě důležité ve starším věku. Není třeba se něco nudně biflovat zpaměti, ale můžeme použít hravé paměťové techniky, které jsou zajímavé a vtipné. Nejzákladnější je systém spojování: pokud si chceme zapamatovat několik věcí za sebou, je třeba je asociovat – tedy spojit mezi sebou s pomocí vlastní fantazie. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.