Kód pojišťovny

Civilizační onemocnění

Ilustrační obrázek

Onemocnění způsobená moderním životním stylem. Mohou být způsobena např.: vysokým příjem kaloricky bohatých jídel, absencí pohybu, vlivy životního prostředí, nadužíváním tabákových výrobků, alkoholu, genetickými faktory, vlivy životního prostředí (nárůst škodlivin v prostředí), špatné psychosociální vztahy, vliv stresu, vliv nových technologií atd. Jedná se tzv. o nemoci z „nadbytku“.

Nejčastější civilizační onemocnění

  •          Nemoci z nesprávné výživy – anorexie, bulimie, žaludeční vředy, obezita
  •          Srdečně-cévní onemocnění – hypertenze, ateroskleróza
  •          Diabetes mellitus
  •          Nemoci pohybového aparátu – bolesti páteře
  •          Alergie, atopické ekzémy
  •          Onkologická onemocnění
  •          Autoimunitní onemocnění – revmatoidní artitida
  •          Závislosti, syndrom vyhoření, únavový syndrom
  •          „Nové nemoci – bigorexie, orthorexie atd.

Stres

Stres  představuje přetížení organismu různými podněty, které jedinec vnímá jako zátěž. Rozlišujeme malý a velký stres a každý z nich má zcela jiný význam.

Malý stres – může být prospěšný, motivuje člověka (eustres)

Velký stres – vede k poklesu výkonu, k selhání (distres)

Dlouhodobý stres vede ke zhoršení obranyschopnosti organismu, dochází ke vzniku psychosomatickým chorob (takové choroby, jejíž příčinou jsou nezvládnuté psychické problémy – deprese, žaludeční vředy apod.). Okamžitý vliv stresu na organizmus – způsobuje jej hormon adrenalin, který připravuje organizmus k akci (boji, útěku), způsobí zrychlení pulzu, dýchání, zvýšení TK, překrvení orgánů, kůže, zvýšené pocení. Pokud nedochází k boji nebo jiné fyzické aktivitě, tento stav organizmus vyčerpává a škodí mu. Proto je potřebný pohyb a aktivní odpočinek po psychicky náročné práci, které způsobuje stres. Jako prevence stresu může pomoci pohybová aktivita, různé relaxační techniky, záliby a koníčky, které nám přinášejí radost, pozitivní sociální vztahy, racionální stravování, psychohygiena apod.

Psychické závislosti

Různé typy poruch provázely lidstvo od nepaměti. Jsou často provázeny nepřiměřenými reakcemi na životní situace, sebedestruktivním jednáním, odmítáním stravy, ohrožováním sebe i ostatních. Řešení a léčba závislostí patří vždy do rukou odborníků, protože není v silách jedince, aby své potíže zvládl zcela bez pomoci a sám. Léčba trvá vždy několik měsíců a stává se, že musí dojít k opakované hospitalizaci závislé osoby. Pro úspěšnost léčby je však bezpodmínečně nutná aktivní spolupráce a dobrovolnost jedince, které se závislost týká.  

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.