Kód pojišťovny

Evropská unie

Úhrada zdravotní péče

Po vstupu ČR do Evropské unie je na pojištěnce České republiky v ostatních členských státech EU, EHP a Švýcarsku pohlíženo jako na místní pojištěnce členské země. Bude jim tedy poskytována stejná zdravotní péče, která je ve státě pobytu obvyklá. 

Rozsah zdravotní péče

Podle kategorie pojištěnce je v ostatních členských státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku poskytována péče dvojího rozsahu.

Druhy poskytované zdravotní péče dle rozsahu:

  • plná zdravotní péče - rozumí se zdravotní péče, na kterou má nárok místní pojištěnec v příslušném členském státě EU, EHP a Švýcarsku,

  • nezbytná zdravotní péče - rozumí se zdravotní péče, kterou vyžaduje zdravotní stav po dobu pobytu v jiném státě EU, EHP a Švýcarsku, tj. péče v takovém rozsahu, aby se z dané země nemusel český pojištěnec vracet dříve, než původně zamýšlel.

Vesměs platí, že v členských státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku je poskytována vesměs nezbytná péče s přihlédnutím k délce pobytu. Plná zdravotní péče je danou zemí poskytována zpravidla jen pracovníkům zaměstnaným v některém z členských států a důchodcům z členského státu bydlícím v dané zemi, popř. nezaopatřeným rodinných příslušníkům těchto pracovníků a důchodců.

Vždy (u plné i nezbytné péče) však musí být v dané zemi českému pojištěnci poskytnuta péče na stejné úrovni, jaká je poskytována ve veřejném sektoru daného státu tamním občanům.

Zmíněná péče se týká ošetření ve zdravotnických zařízeních vázaných na systém veřejného zdravotního pojištění. Pokud pojištěnec vyhledá pomoc na soukromé klinice, bude muset veškerou standardní péči uhradit ze své vlastní kapsy. 

Spoluúčast pacienta a úhrady péče v hotovosti

Spoluúčast je finanční částka, kterou musí místní pojištěnec za ošetření zaplatit. Český pojištěnec je povinen tuto částku uhradit také, přičemž mu nebude po návratu zdravotní pojišťovnou refundována.

V některých zemích (např. Lucembursko, Belgie a Francie) se vždy hradí ambulantní ošetření v hotovosti. V těchto případech je potřeba se s originálem účtu vždy obracet s žádostí o refundaci vynaložených finančních prostředků přímo na zdravotní pojišťovny v těchto zemích, případně můžete požádat o refundaci vaši českou zdravotní pojišťovnu. Podrobné informace jak postupovat u refundace nákladů za ošetření v zahraničí jsou zde.

Doporučení

Pokud se chcete vyhnout potížím s platbou za spoluúčast, doporučujeme sjednání cestovního pojištění.
Pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., si můžete sjednat i na kontaktních místech ČPZP za velmi výhodných cenových podmínek.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.