Kód pojišťovny

Evropská unie

Přeshraniční pracovník - pendler

Modelová situace

Český občan, který má trvalé bydliště v České republice, je zaměstnán u firmy na území Německa a jezdí domů za rodinou každý víkend. Český občan má doma v České republice kromě manželky ještě 2 děti. Manželka nepracuje, nepodniká, nepobírá důchod ani dávky v nezaměstnanosti. 

Základní informace

Za pendlera je považován pracovník, který vykonává výdělečnou činnost v jiném státě Evropské unie, kde je také zdravotně pojištěn, přičemž nadále bydlí v České republice, kam se nejméně jednou týdně vrací. 

Postup registrace

Vykonává-li osoba výdělečnou činnost na území jiného členského státu či EHP, ale vrací se pravidelně alespoň jednou týdně do ČR, musí se obrátit na svou zahraniční pojišťovnu a požádat o vystavení formuláře E106. Vystavený formulář je zaslán české zdravotní pojišťovně, u níž byl pracovník doposud pojištěn. Zdravotní pojišťovna v ČR potvrdí formulář E106 a vystaví Potvrzení o registraci nebo průkaz výpomocného pojištění na dobu trvání platnosti formuláře E106 (maximálně na 5 let, v případě potřeby je vystaven navazující doklad). Formulář E106 je možné potvrdit pouze v případě, že osoba není nadále zaměstnána, nepodniká či není registrována na úřadu práce v ČR. 

Rozsah péče a spoluúčast

Pendleři s potvrzeným formulářem E106 mají nárok na plnou zdravotní péči na území státu v němž vykonávají výdělečnou činnost i na území České republiky. Znamená to, že mohou v obou členských zemích plně využívat výhod zdravotního pojištění. Na území České republiky se pendleři prokazují Potvrzením o registraci nebo průkazem výpomocného pojištění, který jim vystavila česká zdravotní pojišťovna. 

Rodinní příslušníci

Má-li pracovník v České republice nezaopatřené rodinné příslušníky, musí spolu s formulářem E106 doložit doklady o příbuzenském vztahu (oddací list, rodný list). Na základě těchto dokladů budou nezaopatření rodinní příslušníci uvedeni do formuláře E106 a zaregistrováni v rámci výpomocného pojištění. Rodinným příslušníkům bude vystaveno samostatné potvrzení o registraci nebo průkaz výpomocného pojištění. Na základě uvedených dokladů mají v České republice nárok na plnou zdravotní péči, poskytovanou na účet zahraniční zdravotní pojišťovny. Tato zahraniční zdravotní pojišťovna jim také poskytne na základě jejich žádosti průkaz EHIC na jehož základě mohou čerpat plnou zdravotní péči ve státě výkonu výdělečné činnosti pendlera a nezbytnou lékařskou péči ve všech ostatních státech EU.

Výjimka

Pouze vykonává-li pendler výdělečnou činnost v zemích:
DÁNSKO, ESTONSKO, IRSKO, ŠPANĚLSKO, ITÁLIE, LITVA, MAĎARSKO, NIZOZEMSKO, FINSKO, ŠVÉDSKO, VELKÁ BRITÁNIE
mají jeho nezaopatření rodinní příslušníci při pobytu ve státě výkonu výdělečné činnosti pendlera nárok pouze na nezbytnou lékařskou péči, stejně jako ve třetích státech EU. Pro potřeby čerpání zdravotní péče ve třetích státech EU mohou nezaopatření rodinní příslušníci požádat o vydání průkazu EHIC zahraniční zdravotní pojišťovnu.

Doporučení

Pokud se chcete vyhnout potížím s platbou za spoluúčast, doporučujeme sjednání cestovního pojištění.
Pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., si můžete sjednat i na kontaktních místech ČPZP za velmi výhodných cenových podmínek.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.