Kód pojišťovny

Evropská unie

Přeshraniční pracovník - pendler

Modelová situace

Český občan, který má trvalé bydliště v České republice, je zaměstnán u firmy na území Německa a jezdí domů za rodinou každý víkend. Český občan má doma v České republice kromě manželky ještě 2 děti. Manželka nepracuje, nepodniká, nepobírá důchod ani dávky v nezaměstnanosti. 

Základní informace

Za pendlera je považován pracovník, který vykonává výdělečnou činnost v jiném státě Evropské unie, kde je také zdravotně pojištěn, přičemž nadále bydlí v České republice, kam se nejméně jednou týdně vrací. 

Postup registrace

Vykonává-li osoba výdělečnou činnost na území jiného členského státu či EHP, ale vrací se pravidelně alespoň jednou týdně do ČR, musí se obrátit na svou zahraniční pojišťovnu a požádat o vystavení ¨přenositelného dokumentu S1 nebo elektronického formuláře S072. Vystavený dokument S1 předá pendler své české zdravotní pojišťovně, u níž byl dosud pojištěn. Elektronický formulář S072 zašle zahraniční pojišťovna přímo české zdravotní pojišťovně, u níž byl pracovník doposud pojištěn. Zdravotní pojišťovna v ČR potvrdí přijetí dokumentu S1 nebo S072 a odešle potvrzení o zpracování příslušné zahraniční pojišťovně, v ČR tak vznikne tzv. výpomocné pojištění. Pojišťovna v ČR pojištěnci vystaví Potvrzení o registraci nebo průkaz výpomocného pojištění na dobu trvání platnosti výpomocného pojištění (maximálně na 5 let, v případě potřeby je vystaven navazující doklad). Formulář či přenositelný dokument je možné zpracovat pouze v případě, že osoba není nadále výdělečně činná v ČR, nebo zde nemá jiné příjmy. 

Rozsah péče a spoluúčast

Pendleři s platným výpomocným pojištěním pro plnou péči mají nárok na plnou zdravotní péči na území státu, v němž vykonávají výdělečnou činnost i na území České republiky. Znamená to, že mohou v obou členských zemích plně využívat výhod zdravotního pojištění. Na území České republiky se pendleři prokazují Potvrzením o registraci nebo průkazem výpomocného pojištění, který jim vystavila česká zdravotní pojišťovna. 

Výjimka

Rodiny pendlerů pojištěné v Dánsku, Irsku, Finsku, Švédsku, Velké Británii mají v uvedených státech pojištění nárok pouze na nezbytnou péči.

Rodinní příslušníci

Má-li pracovník v České republice nezaopatřené rodinné příslušníky, musí spolu s přenositelným dokumentem S1 doložit doklady o příbuzenském vztahu (oddací list, rodný list). Na základě těchto dokladů bude pro nezaopatřené rodinné příslušníky vyžádán rovněž nárokový doklad (S1 nebo S072) umožňující výpomocné pojištění v ČR. Rodinným příslušníkům bude vystaveno samostatné potvrzení o registraci nebo průkaz výpomocného pojištění. Na základě uvedených dokladů mají v České republice nárok na plnou zdravotní péči, poskytovanou na účet zahraniční zdravotní pojišťovny. Tato zahraniční zdravotní pojišťovna jim také poskytne na základě jejich žádosti průkaz EHIC na jehož základě mohou čerpat plnou zdravotní péči ve státě výkonu výdělečné činnosti pendlera a nezbytnou lékařskou péči ve všech ostatních státech EU.

Doporučení

Pokud se chcete vyhnout potížím s platbou za spoluúčast, doporučujeme sjednání cestovního pojištění.

Pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., si můžete sjednat i na kontaktních místech ČPZP za velmi výhodných cenových podmínek.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.