Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Lékárny a výdejny

Smluvní podmínky

V současné době má ČPZP síť poskytovatelů, která je rozložena na celém území ČR. Hlavním rysem této sítě je její dostupnost pro klienty ČPZP. Struktura smluvní sítě poskytovatelů zdravotní péče je optimalizována a vytvářena kontinuálně.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování nebo,
 • kopii zřizovací listiny (statutu) vydané zařízení lékárenské péče u státních poskytovatelů zdravotních služeb,
 • kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Doklad o přidělení IČO.
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP, případně prohlášení poskytovatele o tomto přidělení,
 • Osvědčení České lékárnické komory příp. osvědčení jiné profesní organizace o odborné způsobilosti.
 • Platnou akreditaci, vydanou orgánem oprávněným k jejímu vystavení (pokud byla poskytovateli udělena).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení běžného účtu.
 • Jmenný seznam zaměstnanců, velikosti úvazků.
 • Datum zahájení činnosti.
 • Provozní doba.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.