Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Zvláštní ambulantní péče

Smluvní podmínky

Zvláštní ambulantní péče může být poskytovaná:

 1. V zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami (odb. 913)
 2. V lůžkových zdravotnických zařízeních (odb. 004)

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu podle Zákona č. 108/2006 Sb., a 109/2006 Sb., od poskytovatelů sociálních služeb / od lůžkového zdravotnického zařízení, které bude poskytovat zvláštní ambulantní péči kopie těchto dokumentů:

 • Kopii rozhodnutí o udělení oprávnění nebo registraci vydané orgánem příslušným k vydání oprávnění poskytovateli ošetřovatelské péče nebo,

 • Kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem zařízení u státních zařízení, oprávnění k poskytování hrazených služeb.

 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Doklad o přidělení IČO (pokud není uvedeno v jiné příloze).
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání dle Zákona č. 96/ 2004 Sb.
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení bankovního účtu.
 • Seznam požadovaných výkonů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pro odbornost 913.
 • Doklady o přístrojovém vybavení - včetně dokladů o vlastnictví či pronájmu přístroje a prohlášení o shodě - v případě, že je k poskytování péče využíváno.
 • Jmenný seznam zaměstnanců, velikosti úvazků.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Počet lůžek.
 • Datum zahájení činnosti.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.