Kód pojišťovny

Citový vývoj dítěte

Ilustrační obrázek
Ihned po narození, kdy se dítě dostane na svět, se rozvíjí jeho citový vývoj. Samozřejmě, že nesmírně záleží především na rodičích a nejbližší rodině, jakou láskyplnou péči a rodinnou atmosféru svému dítěti poskytnou. Aby dítě získalo pozitivní vztah k lidem a věřilo sobě i druhým, musí získat podporu láskyplným a přesto rozumným přístupem ze strany rodičů.

Základní potřeby novorozence

Mezi základní potřeby novorozence patří rozvoj pocitu bezpečí, důvěry a jistoty. Vytvoření pevné citové vazby a pocitu, že je dítě milováno, patří mezi nejdůležitější okamžiky ve věkovém rozpětí od doby narození do osmnácti měsíců. Jakmile dítě dosáhne osmnácti měsíců, začíná se hlavní směr jeho citového vývoje měnit. Samozřejmě, že pocit ochrany a jistoty je důležitý, ale do popředí se dostává zcela nový pocit - uvědomování si „sebe samého“.

Pomalé odpoutávání

Jakmile dítě dosáhne určitého stupně jistoty a bezpečí, je pomaličku připraveno začít další důležitý krok – odpoutává se od nás. Počátek tohoto stupně vývoje poznáme podle toho, že dítě začne říkat „ne“ a „ moje“. Půjde pár krůčků před námi, ohlédne se a opět se přibatolí zpět. V tomto období se dítě začíná důvěrně seznamovat se sebou samým a uvědomovat si své „já“. Začíná chápat, že je to samostatná bytost, uvědomuje si své záliby a pocity nevole. V tomto období se již pomalu, ale jistě začíná vytvářet sebevědomí dítěte. Rodiče by proto měli mít na paměti, že nízké sebehodnocení nevzniká jen tak samo o sobě, ale děti se učí a naslouchají hodně ze svého okolí.

Období experimentování a zkoušení

Okolo tří let věku dítěte začíná dítě říkat „já sám“. Pokud vyrůstá v kladné a harmonické atmosféře, získává pocit, že může dokázat všechno, co si umane nebo co vidí u ostatních. V tomto období se rozvíjí určitá vlastní fyzická zdatnost. Jediný problém je v tom, že dítě si věří, že dokáže více, než doopravdy může zvládnout. Vnímání dítěte není ještě plně rozvinuté a dítě se také netrápí tím, že někde udělá něco špatně, nebo někdo úkol zvládne lépe. V tomto období, je důležité poskytovat dítěti tolik pokusů a určité svobody, kolik je jen dostupné. Je to období zkoušení, vyjádření a dalšího zkoušení. Výsledek činnosti ještě není tak důležitý. Podstatné je experimentování s vlastními možnostmi.

Období čtyř let věku

Kolem čtyř let věku dítěte začíná jeho energie sršet na všechny strany a dítě má pocit, že může úplně všechno. Tento pocit síly a energie musí mít však své mantinely a hranice, ale nesmí být potlačován. Tato informace zní možná protichůdně, ale je skutečně pravdivá. Hlavním úkolem rodičů v tomto období je zejména podpora pocitu síly a moci dítěte a udržet jeho nároky v rozumných, ale zároveň přiměřených mezích. Právě tak se vytvářejí základy pro vývoj odpovědného a rozumného člověka. Jen tak se může rozvinout schopnost sebeovládání a sebekontroly nad svými potřebami a přáními. Pokud dítě nebude mít pocit vlastní síly, nebude mít předpoklad pro rozvoj sebekontroly!

Období kolem pátého roku

Kolem pátého roku dítěte a po pátém roce jsou děti svým způsobem zdatné, sebejisté a jsou schopny respektovat určité hranice. Jejich sebekontrola nabývá určitého důležitého stupně. Do té doby se dítě chovalo tak, jak to vyžadoval dospělý, nebo hodně napodobovalo chování ostatních. Nyní začíná období, kdy se dítě začíná chovat dobře, protože si myslí, že je to tak správné a dává na své vnitřní pocity více, než na nás dospělé. I tak nás ještě čeká hodně práce a úsilí, aby dítě zvládlo své chování a mělo za ně odpovědnost. Dobře vychované dítě, které má důvěru k sobě i druhým, které ví, kdo je a cítí se schopné a je silnou individualitou, lépe důvěřuje ve své schopnosti a dosahuje vysněných cílů.

Co by měli vědět rodiče

 • již odmalička si se svými dětmi hrajte, podporuje to jejich kreativitu a lépe se tak učí novým dovednostem
 • podporujte u svých dětí smysl pro humor
 • s dětmi zpívejte, malujte si, i když si myslíte, že to vůbec neumíte
 • ukažte dětem jasná pravidla a mantinely ( při hrách i v chování)
 • čtěte odborné publikace, diskutujte s ostatními maminkami
 • nenechávejte své děti přehnaně ovlivnit televizí a reklamou
 • hodně děti povzbuzujte a chvalte
 • zapomeňte na negativní dodatky typu („ to nezvládneš“, „jsi nešikovný“..), ale raději dobře své dítě správně motivujte
 • choďte do přírody a občas se i umažte s dětmi
 • pracujte s plastelinou nebo jinými materiály
 • všímejte si zálib a vloh svého dítěte a hledejte, v čem je dobré a to podporujte

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.