Kód pojišťovny

Žárlivost a rivalita u sourozenců

Ilustrační obrázek
Soutěživost a rivalita mezi sourozenci může někdy zcela zřetelně ovlivnit život v rodině. V souvislosti se žárlivostí se mohou projevovat potíže, jak na psychické úrovni ( problémy učení, problémy v komunikaci s rodinou), tak i na fyzické úrovni ( ekzémy, poruchy spánkového rytmu a podobně ). Lze nějak dětské žárlivosti zabránit? Žárlivost je přirozený pocit a potřebuje se nějak projevit.. Rodičům to dává příležitost ujistit své dítě, že ho mají doopravdy rádi.

Hovořte s dítětem o sourozenci

Pokud již máte jedno dítě a očekáváte druhé, měli byste si o očekávaném sourozenci se svým dítětem promluvit a připravit tak „půdu“. Není vhodné, když se dítě dozví o těhotenství matky jen tak v náznacích mezi příbuznými a známými. S dítětem proberte, jak se člověk narodí a přibližte mu průběh jeho narození ( vezměte si jeho vlastní album fotografií). Upřímně si s ním pohovořte o změnách, které v rodině nastanou. Dítě je nutné uklidnit a povědět mu, že opuštěné nebude a že ho máme rádi.

Budeš mít kamaráda

Netvrďte dítěti, že mu chcete pořídit kamaráda a chcete mu udělat radost. Mohlo by se stát, že dítě bude pak narozením mrňouska pěkně zklamané a bude si myslet, že šťastné být musí. Vždy je lepší přirozenost a upřímnost: „zpočátku si s ním moc nepohraješ, miminko po narození ještě nic neumí, ale ty mi budeš pomáhat a za nějaký čas si budete hrát spolu.“

Přicházejí návštěvy

Narození miminka je v rodině vždy událost a také příbuzní a známí se chtějí na malý uzlíček podívat. Mamince a miminku se nosí dárky. Buďte prozíraví a mějte připravenou alespoň nějakou drobnost také pro svou první ratolest nebo ji návštěvě nenápadně podstrčte. Dítě tak bude mít také pocit určitého svátku a výlučnosti.

Všímejte si chování prvorozeného dítěte

Někdy se může stát, že po příchodu miminka se u staršího sourozence mohou projevit různé poruchy ( nechutenství, pomočování, vzpurnost). Může se jednat o dočasnou snahu se svým sourozencem identifikovat. Nezapomínejte tedy svého potomka pochválit, když něco zvládne a zdůrazněte mu výhody, jaké mu jeho věk přináší a jak je dobře, že mu je právě tolik let, kolik mu je.

S povinnostmi začínejte postupně

Po příchodu druhého dítěte se každý prvorozený cítí v ohrožení. Má strach, že nebude už na prvním místě a že rodiče ho přestanou mít rádi. S novými povinnostmi, jako hlídat a chránit mladšího sourozence začněte postupně a nenásilně. Nenakládejte na své dítě odpovědnost, která mu nepřísluší jen proto, že je starší. Prvorozené děti nemají pro své druhorozené sourozence hrát roli rodičů.

Potřeba pochvaly a ocenění

Jestliže se některé z dětí snaží rodiče provokovat ( liknavostí, vyvoláváním konfliktů, odmlouváním), snaží se tím po svém dosáhnout pozornosti. Malé děti nejsou ještě schopny pochopit, že rodiče umí dát lásku více dětem. Žárlivost se netýká pouze prvorozených dětí. I benjamínci mohou žárlit na své starší sourozence, protože chtějí dělat úplně stejné věci jako oni. V takovém případě, nezbývá nic jiného, než učit dítě trpělivosti. Rodiče by měli pomoci svým dětem nalézt své místo, které jim v rodině náleží a plně rozvinout jejich perspektivy. Jakýkoliv úspěch a snaha by neměla zůstat bez povšimnutí.

Pěstujete si doma „mazánka“?

Možná, že v rodině opravdu jedno dítě před druhým upřednostňujete.Tolerujete jeho rozmary, trošku mu nadržujete a přivíráte oči nad jeho lumpárnami. V takovém případě byste si měli položit otázku, zda váš postoj nesouvisí s vaším vlastním dětstvím. Nebo je to tím, že se vám dítě více podobá, nebo je nadanější, než vaše ostatní děti? V takovém případě je nutné přehodnotit svůj postoj ve výchově. Zamyslete se nad tím, jak se asi cítí ten „odstrkovanější“sourozenec? Dítě je křehká a zranitelná bytost a velmi citlivě vnímá chování rodičů. Takovéto měření různým metrem může mít neblahý vliv na sebevědomí v dospělosti ( mají potíže prosadit se).

Ideální věkový rozdíl

Rodiče by si měli uvědomit, že ideální věkový rozdíl, který by zabránil vzniku žárlení neexistuje. Ještě nebyla nalezena žádná strategie, která by mohla sourozeneckou žárlivost odbourat. Také násilné potlačování žárlivosti nikomu neprospěje. Může se potom stát, že dítě bude o svou pozici bojovat také silou. Ve snaze potlačit žárlivost nemá smysl kalkulovat. Každé dítě má svou osobnost a své potřeby a svůj rytmus. Nemá tedy žádný význam vychovávat děti tzv. „dohromady“. Rodiče svým dětem při jejich výchově nejvíce prospějí tím, že budou ctít jejich individualitu a jejich rozdílnost.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.