Kód pojišťovny

Choroby ucha

Ilustrační obrázek
Choroby ucha jsou velice nepříjemné, neboť omezení popř. ztráta sluchu může mít pro náš život vážné důsledky. K tomu abychom mohli zpracovávat informace z okolního světa potřebujeme bezpodmínečně zdravý sluch.

Bolest ucha

Bolest ucha může být projevem zánětu, nádoru nebo se může jednat o bolest vystřelující ze vzdálenějších orgánů ( zubů, nosohltanu apod.). Pokud je bolest navíc doprovázena výtokem, jedná se o postižení středního ucha nebo o oblast zevního zvukovodu. Bolest je většinou tak ostrá, že nás donutí neprodleně vyhledat lékaře.

Zánět středního ucha

Zánět středního zvukovodu vzniká v důsledku bakteriální a virové infekce v oblasti horních cest dýchacích. Pokud nemoc postihne malé dítě, může mít vysokou horečku. Jestliže dojde k samovolnému proděravění bubínku, objeví se krvavý nebo hnisavý výtok. Při léčbě je nutno aplikovat antibiotika po dobu čtrnácti dnů. Pokud se jedná o akutní zánět středního ucha, hrozí vznik komplikací ( zánět mozkových blan nebo zánět nitrolebních blan). Zánět středního ucha bychom neměli podceňovat a měli bychom jej vždy doléčit.

Šelest

Šelest neboli tinitus znamená, že slyšíme zvuky bez akustického podnětu. Šelest vnímá jen pacient. Může se jednat o šumy, pískání, syčení , zvonění apod. Tyto potíže doprovází většinou navíc nedoslýchavost. Takové onemocnění může vzniknout např. při anémii,, onemocnění štítné žlázy, po úraze. Je také nutné hledat příčinu i u cévních potíží. Někteří pacienti tvrdí, že jim pomáhá trvale hrající hudba, která jim šelest maskuje. Také s úspěchem se používají ušní svíce. Na šelest však bohužel neexistuje konkrétní léčba, je nutné vycházet z konkrétní příčiny která potíže vyvolala.

Závratě

Závratě mohou mít příčinu v neurologických onemocněních nebo se může jednat o nemocnění vnitřního ucha - tzv. vestibulárního ústrojí. Nepříjemnými potížemi je polohová závrať, která je vyvolána při určité změně polohy hlavy. Příčinou jsou ušní kamínky, které vznikají jako následek zánětu nebo cévního onemocnění.

Nedoslýchavost

Nedoslýchavost mívá různé příčiny. Buď se jedná o nedoslýchavost vrozenou nebo může vzniknout následkem úrazu, či jiného onemocnění. Léčení nedoslýchavosti je dost obtížné. Konzervativní i chirurgická léčba je bez větších efektů a spíše se dává přednost zdravotním pomůckám, které pomohou zlepšit akustický vjem.

Náhlá hluchota

Toto onemocnění je vzácné, ale pro pacienta velmi hendikepující. Náhlá hluchota může vzniknout po infekčních onemocněních ( mononukleóze, zarděnkách, spalničkách atd.) U většiny pacientů se jedná o dočasný stav, který se během čtrnácti dnů částečně nebo i zcela upraví. Léčba je pomocí léků a pouze ve výjimečných případech se musí provést chirurgický zásah.

Částečná ztráta sluchu

Částečná ztráta sluchu je onemocnění, které může pacient pozorovat postupně a plíživě. K pozvolnému zhoršení kvality sluchu může docházet i ze dne na den. Mnohdy má pacient lepší sluch v nižších frekvenčních pásmech a vyšší tóny neslyší vůbec nebo je slyší špatně.

Vyšetření sluchu u dětí

Lékaři provádí vyšetření sluchu v osmi měsících věku dítěte, ve třech letech a v pátém roku. Jestliže má lékař podezření, že je dítě hluché, provádí se dále speciální vyšetření, která změří nervovou reakci na zvuk ve vnitřním uchu. Maminky by měly sledovat reakci svého dítěti a při jakémkoli podezření na poruchu sluchu by měly vyhledat dětského lékaře.

Pozor na nadměrné decibely

Nejen mládež poslouchá ráda hudbu ze sluchátek. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby hlasitost vnímané hudby měla únosnou míru. Mnohdy lze s dotyčným jen těžko navázat kontakt, nemluvě o škodlivosti na naše zdraví..

Aurikuloterapie

Akupunkturisté poukazují na souvislost mezi ušním boltcem a vnitřními orgány. Pomocí tlakové masáže nebo vpravováním jehel můžeme ovlivnit zdravotní stav pacienta. Cílem terapie je léčit příčinu onemocnění a harmonizovat vnitřní orgány.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.